Carl Johan Fahlcrantz. The Hercules Temple Outside Rome. 18th century. - Image 1
 • Carl Johan Fahlcrantz. The Hercules Temple Outside Rome. 18th century. - Image 1
 • Carl Johan Fahlcrantz. The Hercules Temple Outside Rome. 18th century. - Image 2
 • Carl Johan Fahlcrantz. The Hercules Temple Outside Rome. 18th century. - Image 3
 • Carl Johan Fahlcrantz. The Hercules Temple Outside Rome. 18th century. - Image 4
 • Carl Johan Fahlcrantz. The Hercules Temple Outside Rome. 18th century. - Image 5
 • Carl Johan Fahlcrantz. The Hercules Temple Outside Rome. 18th century. - Image 6
 • Carl Johan Fahlcrantz. The Hercules Temple Outside Rome. 18th century. - Image 7

Carl Johan Fahlcrantz. The Hercules Temple Outside Rome. 18th century.

Carl Johan Fahlcrantz (1774 1861). Herkules templet utanför Rom. Nattscen med byggnad i brand vid Herkules templet. Monogramsignerad och daterad C. J. F. Aug. 1796. Olja på duk 33 × 47 cm
Denna opublicerade målning utgör en av Carl Johan Fahlcrantz tidigaste kända oljemålningar tillsammans med en målning såld på Uppsala auktionskammares Internationella auktion i december 2017, kat nr 942 , Italieniserande landskap med kaskader – Tivoli, också daterad augusti månad år 1796. Möjligen är målningen en pendang till denna målning föreställande Herkules templet med sina närmast identiska mått. Enligt D. Widman, Carl Johan Fahlcrantz’ måleri, 1953, s. 58 övergick Fahlcrantz från akvarell till olja först kring sekelskiftet 1800. Widman baserar denna uppfattning på att Fahlcrantz på Akademien detta år för första gången ställde ut två oljemålningar. Redan 1797 utförde emellertid Fahlcrantz två genremålningar i olja med sina två systrar som modeller (M. Wilken, Carl Johan Fahlcrantz: ein Landschaftsmaler der skandinavischen Nationalromantik, 2009, s. 56, en illustrerad, nr. 3 4 i verkförteckning). Enligt Wilken skall det också finnas en landskapsmålning i Nationalmuseum “Nordiskt landskap”, från samma år daterad februari 1796 (op. cit., nr. 1 i verkförteckning).

Två landskapsakvareller daterade 1796, samma år som den aktuella målningen, har länge ansetts vara Fahlcrantz tidigaste kända verk med landskapsmotiv (Widman, op. cit., ss. 49 50; Wiken, op. cit., ss. 46 47, nr. 137 138 i verkförteckning (bägge i Nationalmuseums samlingar). Enligt både Widman och Wilken har Fahlcrantz i sina målningar med Italienska motiv troligtvis inspirerats i sitt motivval av kopparstick med italieniserande motiv. Med denna målning med motiv av Herkulus templet är det tydligt att inspirationen kommer från Giovanni Battista Piranesi’s kopparstick “Veduta del Tempio di Ercole nella Città di Cora, dieci miglia lontano da Velletri” (se bild) ur hans mest berömda verk “Vedute di Roma”.
Idag anses Herkules templet ursprungligen egentligen vara tillägnat Jupiter, Juno och Minerva

Som sextonårig begav sig Fahlcrantz 1791 från sin födelseort Stora Tuna i Dalarna till Stockholm där han omgående kom i lära hos Kungl. Teaterns förste dekorationsmålare J. G. Brusell. Efter ett år blev han elev till den under Desprez och Brusell arbetande yngre dekoratören, Pehr Emanuel Limnell, vilken länge hyste Fahlcrantz som familjemedlem, med säkerhet ännu 1800. Under lärotiden hos Limnell besökte Fahlcrantz akademiens principskola och erhöll 1793 tredjemedalj för sitt först utställda arbete, en ornaments-teckning. Han lär även ha fått handledning av Desprez och Elias Martin samt mot sekelskiftet undervisning i landskapsmålning av Louis Belanger, vilken ankom till Sverige 1799.

Figurerna i målningen är möjligen utförda av Limnell. Att Fahlcrantz vid denna tidpunkt emellertid själv var kapabel i figurteckning visar de två studierna av hans systrar utförda 1797.

Dimensions: Length 47.0 cm (18.5 inches) x Height 33.0 cm (13.0 inches)

Price: 34 000 SEK (/)

Object ID: 9465

Contact us if you are interested in this object

Phone
+46 8 661 20 00
Email
info@lundgrensantik.se