PAIR OF IMPORTANT CAST-IRON PLANTERS "BLOMSTERLÅDA NR 2" CAST BY NÄFVEQVARNS FOUNDRY AFTER A DESIGN BY ANNA PETRUS (1886-1949) - Image 1
 • PAIR OF IMPORTANT CAST-IRON PLANTERS "BLOMSTERLÅDA NR 2" CAST BY NÄFVEQVARNS FOUNDRY AFTER A DESIGN BY ANNA PETRUS (1886-1949) - Image 1
 • PAIR OF IMPORTANT CAST-IRON PLANTERS "BLOMSTERLÅDA NR 2" CAST BY NÄFVEQVARNS FOUNDRY AFTER A DESIGN BY ANNA PETRUS (1886-1949) - Image 2
 • PAIR OF IMPORTANT CAST-IRON PLANTERS "BLOMSTERLÅDA NR 2" CAST BY NÄFVEQVARNS FOUNDRY AFTER A DESIGN BY ANNA PETRUS (1886-1949) - Image 3

PAIR OF IMPORTANT CAST-IRON PLANTERS "BLOMSTERLÅDA NR 2" CAST BY NÄFVEQVARNS FOUNDRY AFTER A DESIGN BY ANNA PETRUS (1886-1949)

Exhibited at the Paris World Fair 1925.

Anna Petrus (1886-1949) ”Blomsterlåda Nr 2”
Par blomsterlådor formgivna av Anna Petrus och utförda i gjutjärn av Näfveqvarns bruk till Världsutställningen i Paris 1925. Denna modell är den största och sällsynt. Näfveqvarns Bruk tilldelades GRAND PRIX på denna Parisutställningen Detta par blomlådor kommer från Redarfamiljen Broström som troligen införskaffade dessa redan på 1920-talet.
Anna Petrus tillhörde en generation av sällsynt begåvade kvinnor inom det konstnärliga området.
Anna Petrus var en av de dominerande gestalterna i 1910- och 1920-talets svenska konstvärld. Hon ingick i en grupp unga män och kvinnor som revolterade mot tyngande traditioner och sökte sig nya vägar och nya konstnärliga uttryck.
Anna Petrus arbetade i tunga och hårda material: sten, trä, marmor, järn och tenn. Hennes bildvärld är dynamisk och teatral. Ofta använder hon sig av de grekiska myterna som utgångspunkt, men hon omtolkar dem och låter kvinnorna bli handlade subjekt i stället för hjälplösa offer. Som en röd tråd genom konstnärskapet löper fadersupproret. Det sägs vara den despotiske fadern som inspirerat till alla hennes bilder av ursinnigt vrålande och morrande lejonhannar!
1920-talet innebar en blomstringstid för Anna Petrus, som då inledde sitt samarbete med Näfveqvarns bruk och med Svenskt Tenn. Vid Internationella Konstutställningen i Paris tilldelades hon en guldmedalj för utsmyckningen av de åtta järnkolonner som bar upp den svenska paviljongens entréhall.

Litteratur: Marie Rehnberg, ”Anna Petrus Skulptör och Industrikonstnär”, Signum 2009, avbildad s. 132.

Dimensions: 131.0 x 28.0 x 20.0 cm (51.6 x 11.0 x 7.9 inches)

Object ID: 841

Contact us if you are interested in this object

Phone
+46 8 661 20 00
Email
info@lundgrensantik.se